Vegeplace należy do: Europe Trade Group Aleksander Pankow, ul. Aleje Jerozolimskie 85/21, 02-001 Warszawa

Dane konta bankowego:

  • Rachunek i numer konta: Europe Trade Group Aleksander Pankow
  • ING Bank Sląski 
  • 17 1050 1025 1000 0092 7515 9862

Firma zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki pod nr REGON 385309704, NIP 1182204742

Wskazówki prawne Link do platformy Komisji Europejskiej Rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich

Koszyk

0

Brak produktów w koszyku.